Gradient

Kontakte nou

Pou tout kesyon lekòl, tanpri rele sit ou pi pito ant 7.30am-3.30pm:

Biwo Sit prensipal la nan 186Q: (718) 831-4024

Biwo prensipal nan 205Q: (718) 464-5776

Biwo prensipal nan 266Q: (718) 479-4322

Biwo prensipal nan 26Q: (718) 464-4396

Biwo prensipal nan 710Q (718) 225-8667

(...)

P224Q Sit prensipal nan 186Q

Tout kesyon Mail-In

252-12 72nd Avenue

Queens, New York 11426

Etazini

(...)

P224Q nan 205Q

47-5 Bell Blvd,

Bayside, NY 11361, USA

(...)

P224Q nan 266Q

221-21 Corbett Rd,

Flushing, NY 11361, USA

(...)

P224Q nan 26Q

195-02 69th Ave,

Flushing, NY 11365, USA

(...)

(...)

P224Q nan 710Q

221-21 Corbett Rd,

Flushing, NY 11361, USA

(...)

(...)

(...)