top of page
Gradient

Kontakte nou

Pou tout kesyon lekòl, tanpri rele sit ou pi pito ant 7.30am-3.30pm:

Biwo Sit prensipal la nan 186Q: (718) 831-4024

Biwo prensipal nan 205Q: (718) 464-5776

Biwo prensipal nan 266Q: (718) 479-4322

Biwo prensipal nan 26Q: (718) 464-4396

Biwo prensipal nan 710Q (718) 225-8667

(...)

P224Q Sit prensipal nan 186Q

Tout kesyon Mail-In

252-12 72nd Avenue

Queens, New York 11426

Etazini

(...)

P224Q nan 205Q

47-5 Bell Blvd,

Bayside, NY 11361, USA

(...)

P224Q nan 266Q

221-21 Corbett Rd,

Flushing, NY 11361, USA

(...)

P224Q nan 26Q

195-02 69th Ave,

Flushing, NY 11365, USA

(...)

(...)

P224Q nan 710Q

221-21 Corbett Rd,

Flushing, NY 11361, USA

(...)

(...)

(...)

Tour our school video
Tour our school video
Tour our school video
Tour our school video
Tour our school video
Tour our school video
bottom of page