top of page
  • P224Q Instagram
  • P224Q Facebook
  • P224Q Twitter
  • P224 YouTube

Byenveni nan P224Q

Panted Hand Prints
Screen%20Shot%202021-05-21%20at%208.48_e
Screen%20Shot%202021-05-21%20at%208.54_e

Direktè pwovizwa,

Madam Jamie Alan

Newsletter Icon (opens link)

Nou pèmèt elèv yo reyalize potansyèl yo!

Official 224 Logo

Kominote a nan P.224Q kontinyèlman devlope ak rafine pratik edikasyon yo sipòte kwayans yo ke elèv yo aprann pi byen lè: · Yo anseye nan byen planifye vize, ak leson différenciés ki fèt bay tout elèv aksè nan kourikoulòm lan ak akselere aprantisaj yo · Lè yo prezante ak aktivite aprantisaj ki gen rapò ak yon leson ki defi panse yo epi yo bay opòtinite miltip pou aplikasyon nan materyèl anseye · Lè yo ba yo imedya fidbak sans ak opòtinite pou pwòp tèt ou-evalye · Lè yo anseye yo nan yon anviwònman kote yo santi yo an sekirite aprann epi pran risk pou devlope konpreyansyon yo

clouds with a ladder going up to the clouds.

Rankontre ekip administratif nou an

Madam Stacy Podolsky

Asistan Direktè

Screen%20Shot%202021-05-21%20at%209.50_e

Lèt ki soti nan direktè lekòl Jamie

Chè Fanmi P.224Q,

Non mwen se Jamie Allen e mwen gen tou de onè a ak privilèj pou yo asepte ap gouvènen nan lidèchip kòm Pwovizwa Enterimè Direktè P.224Q jiskaske yon nouvo direktè nonmen. Anvan sa, mwen te yon Asistan Direktè nan P.224Q pou venere nou yo e byento yo dwe pran retrèt Desmond Park.

Tout moun nan tout kominote lekòl la ap sonje lidèchip Mesye Park la, pwofondè li nan konesans ansèyman, egal sèlman pa pasyon li ak nan kou prezans li nan aktivite chak jou nou yo. Nou swete l 'pi bon nan retrèt li.

Lavi nou yo dramatikman diferan kounye a pase sa yo te yon ane de sa. Malgre anpil chanjman ak defi nou te fè; Mwen vle asire ou ke pèsonèl la akonpli nan P.224Q ap kontinye bay yon enstriksyon san danje, enklizif, trè solid ak eksepsyonèl bay elèv nou yo. Mwen pa pral ezite fè lwanj bon jan kalite a nan ansèyman ak devouman a imans nan pwofesè nou yo, parapwofesyonèl, founisè sèvis ki gen rapò, asistan lekòl, enfimyè, ak sekretè ke mwen te obsève pandan ane yo.

Mèsi pou konfye pitit ou yo nan kominote P.224Q; n ap kontinye mete yo an premye epi sekirite yo pral pi gwo priyorite nou. Mwen ankouraje w kontakte m ', nan nenpòt nan asistan direktè lekòl yo, koòdonatè paran an, oswa koòdonatè inite nou yo ak nenpòt kesyon, panse, ak enkyetid. Mwen gade pou pi devan pou reyinyon avèk ou tout nòmalman ak an pèsòn nan tan kap vini an. Tanpri kontinye gade pou kominikasyon kontinyèl Depatman Edikasyon ak kominote P.224Q nou an.

Mèsi anpil pou sipò ou kontinye.

Avèk respè,

Jamie Allen

Biwo Telefòn: 718-831-4024

Remote Telefòn: 929-376-8565

Imèl: JAllen2@schools.nyc.gov

QR code for extra help for students
After school family program flyer contact school for information
Picture of students feet , sitting on a bench

Important Dates to remember! 

P224 Calendar call school for dates
Image by Glen Carrie

After a school-wide vote, we are now the P224Q Owl's! 

Blue Background
P224Q OWL Logo

Please click the image below to access NYCSA or use your phone camera to scan the QR Code 

Link to NYCSA for parents to set up student account.
Link to NYCSA for parents to set up student account
NYCSA Hub Guide for parents link

Please click the picture below for 
Chancellor’s Regulations A-831 and A-832 for Staff, Students, and Parents.

Logo for Respect For All faces with diferent shades of color
Student being COVID TESTED with the help of our school dog.
Students being COVID tested

COVID Testing with a little 

help from our friend Delight! 
 

Dogs Paw

P224 Student Council 

Student Council

P224 Citizens of The Month

Students of the month

Thank you to all the P224Q Families and staff for making our Homecoming event such a huge success! 

Thank you all for a successful 
"Principals FundRaiser" ! 

Adminsistrators posing for a picture at a fundraiser event
Principal and Staff posing at fundraiser event
Principal and staff at fundraiser event

Important Message 

Attendance: 

 

  • Students are expected to attend school every day.  

  • 95% attendance is recommended by the P. 224Q Attendance Committee. Good attendance has a high correlation to student success.  

  • Parents are expected to call the school when a student is absent to inform us of the reason. If we do not hear from you, the school will contact your home. 

  • A written note must accompany the child upon his or her return to school, as required by education law.  A doctor’s note can excuse a student from an unauthorized absence.                                         

                                                                                                                                                                            

  • An attendance teacher will be notified if a student is absent for three or more days and we are unable to contact the parent. In addition, after three days you will need to contact the bus company to reinstate pick up. 

  • If a student is going out of town for an extended period you are required to put in writing where the student is going, for how long they will be away and leave a phone number where contact can be made even if it is out of the country.  

bottom of page